Iedereen is welkom

Individuele groei

Samenwerken

Stichting Orion

Welkom bij OC Noord

Leren door doen. Maatwerk. Goede begeleiding. Zorg en ondersteuning. Dit alles zorgt er voor dat wij onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Iedere leerling bieden wij zo passend mogelijk onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van alle aanwezige speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren.