Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

Onze leerlijnen richten zich op persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap van leerlingen.

Samenwerken

Op Orion College Noord gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Wij maken deel uit van Stichting Orion; 9 scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij OC Noord

Leren door doen. Maatwerk. Goede begeleiding. Zorg en ondersteuning. Dit alles zorgt er voor dat wij onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Iedere leerling bieden wij zo passend mogelijk onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van alle aanwezige speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren.