Orion College Noord

Het Orion College Noord bereidt leerlingen van 12 tot 20 jaar voor op zijn/haar toekomst.

We richten ons op de persoonlijke ontwikkeling en het eigenaarschap van uw kind. Verder organiseren wij activiteiten om maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de leerlingen op een goede en zo optimaal mogelijke wijze kunnen participeren in de samenleving.

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons vooral richten op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd.
 

Uitstroommogelijkheden

Op Orion College Noord onderscheiden we drie uitstroommogelijkheden, dit zijn: dagbesteding; arbeid en vervolgonderwijs.

 

Vijf leerroutes

Onze vijf leerroutes leiden toe naar een uitstroombestemming. De vijf leerroutes corresponderen met de onderstaande uitstroomrichtingen:

Leerroute A-, Ervaringsgerichte dagbesteding

Leerroute A, Activiteitsgerichte dagbesteding

Leerroute B, Arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk

Leerroute C, Arbeid

Leerroute D, ProROC / vervolgonderwijs

 

Schoolorganisatie

De leerlingen krijgen les in een vaste groep met een vaste mentor. Er zitten gemiddeld 12 leerlingen per groep.

De school is ingedeeld in:

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw
  • A-groepen