Stage

De verschillende Orion Colleges werken met elkaar samen op het gebied van arbeidstoeleiding. Voor meer informatie over de Orion Werkstraat kunt u terecht op de website.


Vanaf de start op school werken we toe naar voorbereiding op arbeid. Leerlingen volgen praktijkvakken waar ze praktische vaardigheden opdoen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociale- en praktische werknemersvaardigheden.

Het streven is om in het tweede leerjaar een beroepskeuze-assessment af te nemen, om te onderzoeken waar de wensen en mogelijkheden van de leerling liggen.

Stage lopen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Er zijn verschillende soorten stage:

  • De interne stage is bedoeld om sociale- en werknemersvaardigheden op te doen binnen de veilige omgeving van de school.
  • De oriëntatie op de branches is een eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer door het bezoeken van bedrijven en het volgen van meerdere korte groepsstages onder leiding van de eigen mentor.
  • De groepsstage is een voorbereiding om in een later stadium zelfstandig een externe stage te kunnen lopen. In de groepsstage loopt een aantal leerlingen stage in diverse branches onder begeleiding van een stagedocent. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid om daarnaast een branchegericht certificaat te behalen.
  • Bij de individuele stage staan de werknemersvaardigheden centraal. De leerling volgt meerdere dagen per week een of meer stages bij diverse bedrijven. Het doel is de leerling arbeidsfit te maken als voorbereiding op uitstroom naar dagbesteding, beschut of regulier werk.