Leerlingenvervoer

De meeste leerlingen reizen niet zelfstandig naar school. Sommigen worden door ouders naar school gebracht. Maar veel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer dat beschikbaar is vanuit de woonplaats. Of uw kind mogelijk recht heeft op leerlingenvervoer hangt af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarde 1: dichtstbijzijnde passende school (dps)

Leerlingenvervoer is mogelijk van het adres waar het kind woont naar de dichtstbijzijnde passende school.

Voorwaarde 2: afstand

U komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan een bepaald aantal kilometers. Dit noemen we het afstandscriterium.

Voorwaarde 3: reistijd

Naast de afstand is de kortste reistijd van belang.

Voor meer informatie over de voorwaarden en/of uitzonderingen op de voorwaarden, zie deze link.
 

Amsterdam

Het Amsterdams leerlingenvervoer wordt geregeld door het Team Leerlingenvervoer van de gemeente. U kunt de medewerkers bereiken via 020 - 251 8300 of e-mail.

 

Regio Amsterdam

U woont buiten Amsterdam? Dan gaat u met een brief van school naar het gemeentehuis in uw woonplaats. Iedere gemeente heeft een afdeling Leerlingenvervoer. In deze brief vraagt u om aangepast vervoer voor uw kind(eren).

 

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie leest u op de pagina Leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam.