Informatie Rots en Watertraining

Wat is Rots & Water? Rots & Water is een sociale competentietraining waarin kinderen leren om op een effectieve manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Door een fysieke aanpak (spelletjes, zelfverdedigingsoefeningen) worden mentale en sociale vaardigheden geleerd. Er wordt daarbij in tweetallen geoefend, maar ook met de hele groep. Dit wordt afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Rots en Water is in de beginjaren ’90 ontwikkeld in Nederland en wordt inmiddels over de hele wereld ingezet als weerbaarheidsprogramma. 

Bouwstenen van de Rots en Water methode zijn:

Wat is Rots, wat is Water? Rots staat voor een sterk ‘ik’: ”Ik kan voor mezelf opkomen”, “Ik kan mezelf verdedigen”, maar ook: “Ik kan mijn eigen keuzes maken” en “Ik ken mijn eigen grenzen”. Het gaat om ‘stevig op je voeten staan’. Rots-gedrag in fysieke confrontaties is hard en kan tot pijnlijke situaties leiden.

Water staat symbool voor vriendschap en verbondenheid. In de waterhouding ben je flexibel en heb je aandacht voor gevoelens, ideeën en meningen van de ander. In fysieke zelfverdedigings-vormen staat Water voor het meegaan met de ander in de beweging, waardoor die zijn/haar kracht verliest.

 • Zelfbeheersing (ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige situaties)
 • Zelfvertrouwen (ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb een doel)
 • Zelfreflectie (ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat kan ik ervan leren)

Doel van de training: Het Rots & Waterprogramma heeft als doel kinderen/jongeren bewust te maken t.a.v. hun eigen kwaliteit en leert ze eigen keuzes te maken. Deelnemers leren om een keus te maken tussen de Rotshouding (stevig staan, rust, adem naar de buik) en de Waterhouding (ontspannen, ook adem in de buik, in contact met de ander, meegaan in de beweging). Beide heb je nodig in het leven, altijd Rots zijn is niet handig, altijd water zijn is ook niet handig. Wel is het belangrijk om een keus te kunnen maken voor het meest effectieve gedrag in een specifieke situatie. Hoe kun je dat leren? Er wordt gewerkt aan het goed in contact komen en blijven met je lichaam en je emoties. Ook het leren beheersen, vergroten èn gericht inzetten van de eigen kracht, krijgt aandacht in de Rots en Watertraining. Lichaamsbewustzijn wordt gezien als voorwaarde voor zelfbewustzijn. In de training leren deelnemers met begrip, respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen. 

Basisprincipes van de Rots en Watertraining zijn:

 • gronden (sterk staan)
 • focus (aandacht richten)
 • centreren ( aandacht en adem in je buik , dit zorgt voor rust en kracht)

Thema’s die zoal aan bod komen zijn:

 • voor jezelf opkomen
 • zelfbeheersing
 • grenzen voelen / aangeven / respecteren
 • vertrouwen
 • doorzettingsvermogen
 • jezelf verweren
 • lichaamstaal

Er wordt in de lessen op blote voeten gewerkt. Dit om het voet-grondcontact beter te kunnen bewerkstelligen en ook uit veiligheidsoverwegingen.

Effectonderzoek (RCT) Rots en Water, een psychofysieke training voor jongens

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en Rutgers WPF blijkt dat het weerbaarheidsprogramma Rots en Water zorgt voor meer zelfvertrouwen, minder impulsief gedrag en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. 

Voor meer informatie: Het Rots & Water Instituut NL / Gadaku Institute